Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 1/2019 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 31. 01. 2019 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 1/2019706.79 KB