Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 10/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 20. 12. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 10/2018548.99 KB