Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 9/2018 z ustanovujúcej schôdze OZ konanej dňa 29. 11. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 9/2018384.46 KB