Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 8/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 31. 10. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 8/2018464.25 KB