Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 11. 09. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 7/2018467.87 KB