Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 02. 08. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 6/2018298.74 KB