Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 26. 06. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 5/2018419.80 KB