Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 15. 06. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 4/2018256.78 KB