Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 3/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 14. 05. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 3/2018518.93 KB