Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 04. 04. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 2/2018337.45 KB