Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 1/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 12. 03. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 1/2018603.29 KB