Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2017 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 12. 12. 2017 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 7/2017553.99 KB