Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/2017 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 06. 11. 2017 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 6/2017451.10 KB