Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2017 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 30. 08. 2017 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 5/2017670.54 KB