Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2017 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 27. 06. 2017 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 4/2017424.71 KB