Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 3/2017 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 06. 06. 2017 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 3/2017301.35 KB