Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/2017 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 09. 05. 2017 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 2/2017435.41 KB