Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 1/2017 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 14. 2. 2017 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 1/2017419.35 KB