Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 10/2016 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2016 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 10/2016533.88 KB