Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 9/2016 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 25. 10. 2016 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 9/2016424.62 KB