Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/2016 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 06. 09. 2016 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 8/2016417.75 KB