Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2016 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 21. 07. 2016 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 7/2016293.52 KB