Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2016 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 26. 04. 2016 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia 4/2016288.18 KB