Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2016 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 14. 06. 2016 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia 6/2016379.83 KB