Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2016 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 17. 05. 2016 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 5/2016335.97 KB