Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2016 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 22. 03. 2016 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 2/2016393.36 KB