Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3.2/2016 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 13. 04. 2016 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 3.2/2016335.87 KB