Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3.1/2016 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 02. 04. 2016 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 3.1/2016250.92 KB