Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/2015 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2015 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 8/2015.pdf593.45 KB