Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2016 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 23. 02. 2016 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 1/2016.pdf206.06 KB