Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2015 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 16. 10. 2015 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 7/2015.pdf202.04 KB