Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2015 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 29. 9. 2015 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 6/2015.pdf463.89 KB