Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2015 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 31. 8. 2015 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 5/2015.pdf329.26 KB