Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2015 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 29. 6. 2015 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 4/2015.pdf558.22 KB