Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2015 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 22. 1. 2015 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 1/2015227.45 KB