Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2015 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 12. 5. 2015 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 3/2015418.01 KB