Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2015 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 17. 2. 2015 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 2/2015374.92 KB