Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 10/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 18. 12. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.