Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 9/2014 z ustanovujúcej verejnej schôdze OZ konanej dňa 9. 12. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.