Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 6. 11. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.