Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 30. 9. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.