Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 28. 8. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.