Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 15. 8. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.