Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 27. 6. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.