Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 25. 2. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.