Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 9/2013 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 13. 12. 2013 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 9/2013 v pdf formáte alt