Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 10. 1. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.