Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/2013 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 29. 10. 2013 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 8/2013 v pdf formáte alt