Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2013 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 17. 9. 2013 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 7/2013 v pdf formáte alt