Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2013 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 7. 6. 2013 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 5/2013 v pdf formáte alt